CHIRURGIA

Citlivá chirurgická starostlivosť v našej ambulancii je zameraná najmä na deti a dorast, t.j. ich definíciou všeobecne od 0 do 28 rokov. Naša ambulancia však poskytuje určitú ambulantnú liečbu aj pre dospelých. Okrem štandardnej starostlivosti o chirurgické vrodené či získané chyby a ochorenia, zápalové aj úrazové poškodenia, akútne stavy i rutinné kontroly, vykonávame v našich priestoroch tiež malé ambulantné zákroky v lokálnom znecitlivení.

JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA:

Pre deti (od 1 roka) po dohode realizujeme výkony chirurgického, urologického či esteticko-korekčného charakteru v celkovej anestéze v partnerskom zariadení jednodňovej chirurgie EuroMed v Bratislave.