O NÁS

Surgest-MD
ambulancia detskej a dorastovej chirurgie s estetickou medicínou nadviazala na tradíciu vynikajúcej chirurgickej ambulancie pre deti na poliklinike Strečnianska v Bratislave – Petržalke v novembri 2019. V kompletne vynovených kultivovaných priestoroch (samostatná vyšetrovňa, sádrovňa i zákroková miestnosť) vybavených najmodernejším zariadením za použitia inovačných materiálov a aktuálnych technológií poskytujeme komplexnú starostlivosť o deti, dorast i dospelých. Komunikujeme anglicky, francúzsky, rusky, čiastočne nemecky.


MUDr. Miroslav Hudec
skončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1987 a od toho času pracuje najprv na plný, neskôr na čiastočný úväzok na Klinike detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave na Kramároch. Zo všeobecnej chirurgie atestoval v roku 1991. Už v nasledujúcich dvoch rokoch (1992-1993) absolvoval ako jeden z prvých detských chirurgov na Slovensku zahraničnú stáž vo Francúzsku – Hôpital Saint-Vincent-de-Paul v Paríži. Tréning v onkologickej medicíne absolvoval v roku 1996 na University of Texas M.D. Anderson Cancer Centre v Houstone – USA a tréning menežmentu vo Veľkej Británii a Ósake v Japonsku. Súviselo to tiež s aktivitami vo svete obchodu a uvádzania nových inovatívnych technológií do zdravotníctva (hemostatiká, tkanivové lepidlá, výplňové materiály a sety na PRP), keď viedol vlastnú obchodnú spoločnosť 19 rokov. V rámci svojich aktivít sa snažil zdokonaľovať v estetickej medicíne na viacerých workshopoch doma i v zahraničí (Rím, Lausanne, Benátky, Düsseldorf, Praha, Viareggio atď.). Táto oblasť jeho záujmu bola korunovaná získaním diplomu z Estetickej medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Paríž 12 – Créteil v roku 2019. V tom roku otvoril aj neštátnu ambulanciu pre detskú a dorastovú chirurgiu, ale aj estetickú medicínu v Bratislave. Naďalej pôsobí ako lekár ústavnej pohotovostnej služby na Klinike detskej chirurgie NÚDCH i ako operatér pracoviska jednodňovej chirurgie EuroMed.

Janka Chylová
ukončila SZŠ v roku 1981, pracovala na Klinike detskej chirurgie DFNsP Bratislava do roku 1996 ako zákroková a neskôr staničná sestra. Od roku 2000 pracuje v ambulancii detskej chirurgie.