Znamienka

PIGMENTOVÉ ZNAMIENKA A INÉ DROBNÉ KOŽNÉ NEDOKONALOSTI

Prečo ich odstrániť? Pigmentové névy alebo „znamienka“ je vhodné odstrániť najmä vtedy, keď sa nachádzajú na mieste, kde môže dochádzať k ich mechanickému dráždeniu alebo náhodnému poraneniu (oblasti kde prilieha guma od šatstva, nohavičiek, podprsenky či ak bránia česaniu, dráždia sa šperkami a pod.). Tiež z estetických príčin na mieste príliš viditeľnom, ak prominujú nad či deformujú úroveň pokožky alebo sú príliš exponované slnečnému žiareniu.

  1.    Ako postupovať keď vám „vadia“?

Zásadou je, že by ich pred zákrokom mal vidieť a preskúmať dermatoskopicky (špeciálnou luminiscenčnou mikroskopiou, ktorou sa kontrolujú kožné lézie povrchu pokožky) skúsený dermatológ, ktorý určí, ktoré zo znamienok má byť odstránené a s akým bezpečným lemom sa má excízia vykonať. Spolupráca dermatológa a chirurga pri ich odstránení je dôležitá a nemala by byť zanedbávaná.

  1.    Najvhodnejší termín?

Kvôli intenzite slnečného svitu je ideálnym obdobím september-máj aj keď sa podľa miesta lokalizácie dajú vyberať fakticky po celý rok. Vždy je to na dohode s chirurgom.

  1.    Postup a priebeh?

Po dezinfekcii pokožky sa aplikuje lokálne znecitlivenie a preto aj zákrok samotný spravidla nikdy nebolí. Rana sa uzatvára podľa rozsahu buď vo dvoch alebo iba jednej vrstve jemným šijacím materiálom. Samotné stehy sa vyberajú približne po 10 dňoch a nie je obmedzený bežný pracovný či osobný život. Každé odobraté „znamienko“ je podrobené histologickému vyšetreniu k stanoveniu presnej diagnózy i posúdeniu kompletnosti jeho odstránenia.